User Avatar

จังหวัดเชียงราย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 17/01/2021 06:04

กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

ยืนยัน COVID-19 73

ส่งตรวจ 682

- ผู้ป่วย PUI 401

- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 144

อาการดีขึ้นกลับบ้านแล้ว 352

พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 0

สังเกตุอาการที่บ้าน(Home Isolation) 54

รอผลตรวจ 0

โรงพยาบาลจำนวน(ราย)
No results found.

ผู้ป่วย แยกเพศ

หญิง : 62 คน
ชาย : 11 คน

ผู้ป่วยแยกตามอำเภอ

#อำเภอจำนวนผู้ป่วย
1State Quarantine57
2แม่สาย6
3เมืองเชียงราย5
4แม่จัน3
5เทิง2
รวม73
ระบบ Lab-Link

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 28/11/2563

ติดเชื้อสะสม

64

เพิ่มขึ้นวันนี้ 0

หายแล้ว

64

เพิ่มขึ้น 0

กำลังรักษา

0

เพิ่มขึ้น 0

เสียชีวิต

0

เพิ่มขึ้น 0