จำนวนข้อมูลแฟ้ม service แยกรายอำเภอ

Total 18 items.

จำนวนแฟ้ม service แยกรายอำเภอ แยกรายเดือน

#รหัสอำเภออำเภอต.ค.60พ.ย.60ธ.ค.60ม.ค.61ก.พ.61มี.ค.61เม.ย.61พ.ค.61มิ.ย.61ก.ค.61ส.ค.61ก.ย.61รวม
15701เมืองเชียงราย124,971128,889118,200143,224153,977139,709106,7547,05685100922,866
25702เวียงชัย22,87425,16725,08328,14932,55832,17019,4541,7460000187,201
35703เชียงของ17,63036,28832,17329,15725,43829,15221,7435,7160000197,297
45704เทิง29,92130,79139,57243,67239,31634,50525,7995,0090000248,585
55705พาน44,95247,62443,65152,80962,92574,01739,23311,0420000376,253
65706ป่าแดด14,88814,53511,81623,19020,39514,97412,0981,7910000113,687
75707แม่จัน41,35846,80460,03572,94250,91544,41637,68013,0720000367,222
85708เชียงแสน19,07320,54033,18432,51824,80527,87218,0316,8040000182,827
95709แม่สาย31,43936,11639,87947,82439,87343,49628,6564,8470000272,130
105710แม่สรวย30,33830,57030,18838,42637,70428,39723,6712,4030000221,697
115711เวียงป่าเป้า22,65034,68238,63637,61729,62728,77823,3296,4320000221,751
125712พญาเม็งราย17,95820,07022,89729,84525,15822,47319,2407270000158,368
135713เวียงแก่น17,05617,76617,88319,14219,72815,54913,7162,7690000123,609
145714ขุนตาล13,22818,97416,80225,45221,16920,05712,8563,0790000131,617
155715แม่ฟ้าหลวง18,15321,91521,67622,18423,17222,71414,22613,8170000157,857
165716แม่ลาว13,97417,67722,03819,17318,46117,0339,8331,4970000119,686
175717เวียงเชียงรุ้ง14,28918,34318,98620,00416,36514,3186,6623,7740000112,741
185718ดอยหลวง7,4418,03410,3559,8779,0407,9807,1281,384000061,239
ตรวจสอบการส่งโดยใช้แฟ้ม service เท่านั้น