จำนวนข้อมูลแยกรายอำเภอ

จำนวนข้อมูลแฟ้ม service แยกรายอำเภอ

จำนวนแฟ้ม service แยกรายอำเภอ แยกรายเดือน

#รหัสอำเภออำเภอต.ค.60พ.ย.60ธ.ค.60ม.ค.61ก.พ.61มี.ค.61เม.ย.61พ.ค.61มิ.ย.61ก.ค.61ส.ค.61ก.ย.61รวม
15701เมืองเชียงราย125,191130,610118,670146,230154,330140,206108,208122,141126,626130,9789,39201,312,582
25702เวียงชัย22,88725,17825,27128,19332,59532,77919,51321,51824,98523,7781,7900258,487
35703เชียงของ17,65736,49533,69429,99525,52029,39121,94725,07527,20027,7622,0900276,826
45704เทิง30,00031,03640,06444,17439,43235,09326,09328,22434,40038,6426,9990354,157
55705พาน45,08747,78944,11453,01964,99575,54740,30444,99452,69161,6949,9150540,149
65706ป่าแดด14,94614,58711,87723,24020,50115,19112,23912,38113,86616,72410,5230166,075
75707แม่จัน41,39246,90161,02873,25451,17744,78638,30439,63141,60560,18711,6390509,904
85708เชียงแสน19,14720,60133,27332,77924,95028,39118,17219,34324,06525,9173,4180250,056
95709แม่สาย31,44136,12039,90947,80139,85044,90633,73034,42732,84132,1303,9400377,095
105710แม่สรวย30,61730,88230,89739,15238,35428,61325,35729,08929,78035,2075,5310323,479
115711เวียงป่าเป้า22,70534,85939,03237,67429,73228,93523,62025,57331,82535,7228,1750317,852
125712พญาเม็งราย17,99920,12422,92230,95225,33322,73619,33418,32421,90825,1993,0690227,900
135713เวียงแก่น17,07517,77817,89519,17619,76416,03414,04612,90615,11425,3806,6960181,864
145714ขุนตาล13,22818,97416,80225,45221,17020,10712,86514,86115,05214,79900173,310
155715แม่ฟ้าหลวง19,27223,48923,24523,19823,79824,14915,17725,27117,98219,0074,1930218,781
165716แม่ลาว14,02217,73522,08819,24018,92717,55410,40212,25814,87816,6952,8540166,653
175717เวียงเชียงรุ้ง14,30118,34818,98920,07816,45714,4676,7147,87115,02610,38000142,631
185718ดอยหลวง8,5399,08011,40211,58610,2959,1208,2357,82110,1928,7371,525096,532
ตรวจสอบการส่งโดยใช้แฟ้ม service เท่านั้น