จำนวนข้อมูลแยกรายอำเภอ

จำนวนข้อมูลแฟ้ม service แยกรายอำเภอ

จำนวนแฟ้ม service แยกรายอำเภอ แยกรายเดือน

#รหัสอำเภออำเภอต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวม
15701เมืองเชียงราย127,013113,146112,218143,77623,980111000000520,244
25702เวียงชัย22,15822,13623,91928,8324,7330000000101,778
35703เชียงของ33,21936,21533,37827,40310,7080000000140,923
45704เทิง31,18332,17438,85742,8269,2980000000154,338
55705พาน46,84249,71354,71675,04216,4191000000242,733
65706ป่าแดด15,10813,06716,99422,6439,682000000077,494
75707แม่จัน43,78552,27352,62159,98618,0350000000226,700
85708เชียงแสน20,77324,88524,64028,7677,2150000000106,280
95709แม่สาย35,41038,39234,80642,15411,7480000000162,510
105710แม่สรวย28,33433,47435,83132,4607,3420000000137,441
115711เวียงป่าเป้า43,77536,85630,85435,0917,4170000000153,993
125712พญาเม็งราย21,17423,62222,14025,2017,404000000099,541
135713เวียงแก่น18,87118,36020,91619,8022,456000000080,405
145714ขุนตาล14,64320,29115,94522,56410,370000000083,813
155715แม่ฟ้าหลวง18,38818,15420,01627,82014,221000000098,599
165716แม่ลาว15,61023,15415,82116,9214,424000000075,930
175717เวียงเชียงรุ้ง15,71616,91118,56214,5663,490000000069,245
185718ดอยหลวง9,2089,3258,78111,9342,509000000041,757
  รวม561,210582,148581,015677,788171,4511120000002,573,724
ตรวจสอบการส่งโดยใช้แฟ้ม service เท่านั้น