จำนวนข้อมูลแฟ้ม service แยกรายอำเภอ

Total 18 items.

จำนวนแฟ้ม service แยกรายอำเภอ แยกรายเดือน

#รหัสอำเภออำเภอต.ค.60พ.ย.60ธ.ค.60ม.ค.61ก.พ.61มี.ค.61เม.ย.61พ.ค.61มิ.ย.61ก.ค.61ส.ค.61ก.ย.61รวม
15701เมืองเชียงราย124,793127,338117,498135,99837,137203000100542,968
25702เวียงชัย21,27923,86823,73623,85419,8740000000112,611
35703เชียงของ17,53636,21631,86428,5967,6070000000121,819
45704เทิง29,68230,46337,49341,28621,4510000000160,375
55705พาน44,90047,57343,57852,64726,6640000000215,362
65706ป่าแดด14,46913,99211,54821,78416,169000000077,962
75707แม่จัน40,90045,89758,29671,60124,4770000000241,171
85708เชียงแสน18,72720,18032,75132,05017,2450000000120,953
95709แม่สาย30,61734,64638,69547,06415,4580000000166,480
105710แม่สรวย30,27330,47630,13437,95710,6980000000139,538
115711เวียงป่าเป้า22,38334,10537,72236,9218,2160000000139,347
125712พญาเม็งราย17,39418,98322,20029,0506,994000000094,621
135713เวียงแก่น16,88416,85117,34618,59511,255000000080,931
145714ขุนตาล13,20618,96416,78625,37012,792000000087,118
155715แม่ฟ้าหลวง17,86320,34919,65421,12714,887000000093,880
165716แม่ลาว13,75717,50721,61219,01713,355000000085,248
175717เวียงเชียงรุ้ง14,17118,17218,81019,7387,005000000077,896
185718ดอยหลวง7,4128,00610,2379,8226,329000000041,806
ตรวจสอบการส่งโดยใช้แฟ้ม service เท่านั้น