ประวัติการ Upload ย้อนหลัง 1 เดือน

Showing 1-20 of 2,330 items.

ประวัติการ Upload ย้อนหลัง 1 เดือน

#รหัสสถานบริการสถานบริการอำเภอวันที่ uploadfile_nameFile Size (Mb)
 
106776โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน เวียงป่าเป้า14/11/2018 19:50F43_06776_20180917140832.zip0.0257
206761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้าย แม่สาย14/11/2018 19:04F43_06761_20180401151111.zip0.0260
306764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งฟูเฟือง แม่สรวย14/11/2018 17:37F43_06764_20181101165252.zip0.3229
406744โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง เชียงแสน14/11/2018 17:07F43_06744_20181114162959.zip0.0317
506663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยลาน เมืองเชียงราย14/11/2018 16:48F43_06663_20181101160458.zip0.2357
606794โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเนตรขุนตาล14/11/2018 16:42F43_06794_20181113092524.zip0.4517
706729โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำน้ำลัด แม่จัน14/11/2018 16:37F43_06729_20181101161108.zip0.0556
806731โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำ แม่จัน14/11/2018 16:37F43_06731_20181101142605.zip0.1510
906723โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหล่ายร้อง ป่าแดด14/11/2018 16:37F43_06723_20181113161240.zip0.5137
1011780โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คาวหลวงพาน14/11/2018 16:34F43_11780_20181101151709.zip0.0740
1106716โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว พาน14/11/2018 16:34F43_06716_20181114115228.zip0.0002
1206717โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันกลาง พาน14/11/2018 12:34F43_06717_20181101110523.zip0.0724
1306716โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว พาน14/11/2018 12:34F43_06716_20181114111124.zip0.0003
1406716โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว พาน14/11/2018 12:34F43_06716_20181113161119.zip0.0002
1506716โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว พาน14/11/2018 12:34F43_06716_20180801111215.zip0.0759
1606706โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ พาน14/11/2018 12:34F43_06706_20181101120425.zip0.1606
1710674โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมืองเชียงราย14/11/2018 12:33F43_10674_20181114110100.zip0.0753
1810674โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมืองเชียงราย14/11/2018 12:33F43_10674_20181114085600.zip0.0005
1906657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชมภู เมืองเชียงราย14/11/2018 12:33F43_06657_20171001133020.zip1.1237
2006811โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งมอญ แม่ลาว14/11/2018 12:07F43_06811_20181101081045.zip0.1381