ประวัติการ Upload ย้อนหลัง 1 เดือน

Showing 1-20 of 5,492 items.

ประวัติการ Upload ย้อนหลัง 1 เดือน

#รหัสสถานบริการสถานบริการอำเภอวันที่ uploadfile_nameFile Size (Mb)
 
106805สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ แม่ฟ้าหลวง20/08/2018 23:22F43_06805_20180820195222.zip1.3121
206710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวง้มพาน20/08/2018 20:34F43_06710_20180820162942.zip0.0361
306774โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า20/08/2018 19:43F43_06774_20180801170144.zip0.1348
406780โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า20/08/2018 19:43F43_06780_20180801165215.zip0.1425
506779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะกาดเวียงป่าเป้า20/08/2018 19:43F43_06779_20180817165635.zip0.0150
606778โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า20/08/2018 19:43F43_06778_20180801165631.zip0.1532
711194โรงพยาบาลแม่สายแม่สาย20/08/2018 19:04F43_11194_20180701093449.zip8.3325
806757โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง แม่สาย20/08/2018 19:04F43_06757_20180801180106.zip2.2216
911198โรงพยาบาลเวียงแก่นเวียงแก่น20/08/2018 17:36F43_11198_20180820090002.zip2.6015
1006792โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่ายงาว เวียงแก่น20/08/2018 17:36F43_06792_20180701111202.zip0.0015
1106790โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มฟ้าทอง เวียงแก่น20/08/2018 17:36F43_06790_20180801164706.zip0.1654
1206764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งฟูเฟือง แม่สรวย20/08/2018 17:36F43_06764_20180801095152.zip0.3083
1306697โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า เทิง20/08/2018 17:06F43_06697_20180801153707.zip0.3556
1406699โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักแผ่นดิน เทิง20/08/2018 17:06F43_06699_20180801142638.zip0.1467
1506690โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ้มเหนือ เทิง20/08/2018 17:06F43_06690_20180801155427.zip0.1887
1606754โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยนก เชียงแสน20/08/2018 17:06F43_06754_20180701144613.zip0.9757
1706751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน20/08/2018 17:06F43_06751_20180820162520.zip0.0206
1806751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน20/08/2018 17:06F43_06751_20180810105020.zip0.0292
1910445โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยสะโง้ เชียงแสน20/08/2018 17:06F43_10445_20180801155758.zip0.0471
2006746โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก เชียงแสน20/08/2018 17:06F43_06746_20180801080704.zip0.7027