ประวัติการ Upload ย้อนหลัง 1 เดือน

Showing 1-20 of 5,933 items.

ประวัติการ Upload ย้อนหลัง 1 เดือน

#รหัสสถานบริการสถานบริการอำเภอวันที่ uploadfile_nameFile Size (Mb)
 
114023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก แม่ฟ้าหลวง20/02/2019 23:26F43_14023_20190201192812.zip0.0000
214023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก แม่ฟ้าหลวง20/02/2019 23:26F43_14023_20181001203433.zip0.8823
306803โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี แม่ฟ้าหลวง20/02/2019 23:26F43_06803_20190218175140.zip0.0568
406805สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ แม่ฟ้าหลวง20/02/2019 23:26F43_06805_20190201192915.zip1.4980
514020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคตพาน20/02/2019 20:33F43_14020_20190219161637.zip0.0334
614890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ท่าเรือพาน20/02/2019 20:33F43_14890_20190219162621.zip0.4389
706710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวง้ม พาน20/02/2019 20:33F43_06710_20190219162328.zip0.3930
806706โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ พาน20/02/2019 20:33F43_06706_20190211164152.zip0.2370
906720โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานตะวัน พาน20/02/2019 20:33F43_06720_20190220165814.zip0.0171
1006718โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เย็น พาน20/02/2019 20:33F43_06718_20190218162722.zip0.0291
1106715โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องธาร พาน20/02/2019 20:33F43_06715_20190201162932.zip0.1681
1206807โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านยาว แม่ลาว20/02/2019 20:08F43_06807_20190218174132.zip0.0307
1310436โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้องเชียงของ20/02/2019 19:39F43_10436_20190101163226.zip0.0852
1410436โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้องเชียงของ20/02/2019 19:39F43_10436_20181219164405.zip0.0148
1510436โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้องเชียงของ20/02/2019 19:39F43_10436_20180905164336.zip0.0132
1610455โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปูนล่าง เวียงป่าเป้า20/02/2019 19:31F43_10455_20190218165333.zip0.4609
1706778โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า20/02/2019 19:31F43_06778_20181201163614.zip1.0314
1806777โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า20/02/2019 19:31F43_06777_20181001163134.zip0.1087
1906775โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า20/02/2019 19:31F43_06775_20190219163011.zip1.7026
2010456โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึงเวียงป่าเป้า20/02/2019 19:31F43_10456_20190201181151.zip0.1731