รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย570900.00
เวียงชัย68720.29
เชียงของ127500.00
เทิง56800.00
พาน103100.00
ป่าแดด29610.34
แม่จัน24451255.11
เชียงแสน108150.46
แม่สาย115610.09
แม่สรวย215600.00
เวียงป่าเป้า13721138.24
พญาเม็งราย75600.00
เวียงแก่น126000.00
ขุนตาล21800.00
แม่ฟ้าหลวง1708140.82
แม่ลาว40071.75
เวียงเชียงรุ้ง22700.00
ดอยหลวง8300.00