รายงาน::ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย189700.00
เวียงชัย84200.00
เชียงของ74000.00
เทิง130500.00
พาน59300.00
ป่าแดด20200.00
แม่จัน365300.00
เชียงแสน43020.47
แม่สาย283500.00
แม่สรวย106800.00
เวียงป่าเป้า71400.00
พญาเม็งราย70400.00
เวียงแก่น105100.00
ขุนตาล128300.00
แม่ฟ้าหลวง91200.00
แม่ลาว209000.00
เวียงเชียงรุ้ง15600.00
ดอยหลวง151000.00