รายงาน::ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย439000.00
เวียงชัย133100.00
เชียงของ177700.00
เทิง285000.00
พาน236500.00
ป่าแดด16100.00
แม่จัน517000.00
เชียงแสน103030.29
แม่สาย76600.00
แม่สรวย233360.26
เวียงป่าเป้า86400.00
พญาเม็งราย352700.00
เวียงแก่น215600.00
ขุนตาล202400.00
แม่ฟ้าหลวง134500.00
แม่ลาว356240.11
เวียงเชียงรุ้ง24700.00
ดอยหลวง16710.60