รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย4893310272.10
เวียงชัย95092212.32
เชียงของ1110420.02
เทิง1145950.04
พาน1531400.00
ป่าแดด3096240.78
แม่จัน161221470.91
เชียงแสน841000.00
แม่สาย15450120.08
แม่สรวย2178810.00
เวียงป่าเป้า109144013.67
พญาเม็งราย666500.00
เวียงแก่น1002500.00
ขุนตาล4476210.47
แม่ฟ้าหลวง1474590.06
แม่ลาว8490120.14
เวียงเชียงรุ้ง592540.07
ดอยหลวง231000.00