รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย2156400.00
เวียงชัย4048481.19
เชียงของ4749200.42
เทิง478580.17
พาน687600.00
ป่าแดด116180.69
แม่จัน74082943.97
เชียงแสน383310.03
แม่สาย718510.01
แม่สรวย847000.00
เวียงป่าเป้า49902825.65
พญาเม็งราย263700.00
เวียงแก่น425400.00
ขุนตาล1928231.19
แม่ฟ้าหลวง7024380.54
แม่ลาว327980.24
เวียงเชียงรุ้ง217120.09
ดอยหลวง111200.00