รายงาน::มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 2 วัน

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย53912404.45
เวียงชัย6811.47
เชียงของ38682.07
เทิง16900.00
พาน600.00
ป่าแดด600.00
แม่จัน50400.00
เชียงแสน6200.00
แม่สาย55240.72
แม่สรวย396225.56
เวียงป่าเป้า25462.36
พญาเม็งราย9411.06
เวียงแก่น30172.33
ขุนตาล3837.89
แม่ฟ้าหลวง214209.35
แม่ลาว1218.33
เวียงเชียงรุ้ง9111.11