รายงาน::คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย489335381.10
เวียงชัย9509450.47
เชียงของ11104790.71
เทิง114591010.88
พาน1531490.06
ป่าแดด309610.03
แม่จัน161222431.51
เชียงแสน8410800.95
แม่สาย154502181.41
แม่สรวย217881430.66
เวียงป่าเป้า10914730.67
พญาเม็งราย6665791.19
เวียงแก่น10025130.13
ขุนตาล447630.07
แม่ฟ้าหลวง14745770.52
แม่ลาว8490300.35
เวียงเชียงรุ้ง592530.05
ดอยหลวง2310251.08