รายงาน::คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย215642531.17
เวียงชัย4048290.72
เชียงของ4749511.07
เทิง4785350.73
พาน687630.04
ป่าแดด116140.34
แม่จัน74081101.48
เชียงแสน3833481.25
แม่สาย71851502.09
แม่สรวย8470710.84
เวียงป่าเป้า4990410.82
พญาเม็งราย263700.00
เวียงแก่น425460.14
ขุนตาล192800.00
แม่ฟ้าหลวง7024490.70
แม่ลาว3279180.55
เวียงเชียงรุ้ง217130.14
ดอยหลวง1112100.90