รายงาน::มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย4893316433.36
เวียงชัย950910.01
เชียงของ1110400.00
เทิง1143300.00
พาน1529310.01
ป่าแดด309400.00
แม่จัน1595100.00
เชียงแสน8397100.12
แม่สาย1545000.00
แม่สรวย2156900.00
เวียงป่าเป้า1088300.00
พญาเม็งราย666500.00
เวียงแก่น1000200.00
ขุนตาล447600.00
แม่ฟ้าหลวง1474550.03
แม่ลาว849030.04
เวียงเชียงรุ้ง592500.00
ดอยหลวง231000.00