รายงาน::มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย2155616057.45
เวียงชัย404800.00
เชียงของ474900.00
เทิง478100.00
พาน680500.00
ป่าแดด116100.00
แม่จัน738400.00
เชียงแสน383340.10
แม่สาย717700.00
แม่สรวย846900.00
เวียงป่าเป้า499000.00
พญาเม็งราย263700.00
เวียงแก่น425400.00
ขุนตาล192800.00
แม่ฟ้าหลวง693810.01
แม่ลาว327810.03
เวียงเชียงรุ้ง217100.00
ดอยหลวง111200.00