รายงาน::Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1961842197911.20
เวียงชัย3762011923.17
เชียงของ408885331.30
เทิง644829511.47
พาน8982914721.64
ป่าแดด181462511.38
แม่จัน8130749566.10
เชียงแสน3989112483.13
แม่สาย7682336734.78
แม่สรวย6198620893.37
เวียงป่าเป้า524957971.52
พญาเม็งราย325463421.05
เวียงแก่น252414231.68
ขุนตาล3087410763.49
แม่ฟ้าหลวง4074129427.22
แม่ลาว273567182.62
เวียงเชียงรุ้ง205605022.44
ดอยหลวง146612781.90