รายงาน::Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1965582247311.43
เวียงชัย3687411553.13
เชียงของ404255551.37
เทิง642147961.24
พาน8861014411.63
ป่าแดด182532351.29
แม่จัน8109151896.40
เชียงแสน42400540612.75
แม่สาย7847741075.23
แม่สรวย6366124023.77
เวียงป่าเป้า523674670.89
พญาเม็งราย325213641.12
เวียงแก่น253365152.03
ขุนตาล300569353.11
แม่ฟ้าหลวง4092035178.59
แม่ลาว273197962.91
เวียงเชียงรุ้ง198282961.49
ดอยหลวง144973462.39