รายงาน::มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย912497330.80
เวียงชัย227803631.59
เชียงของ239451840.77
เทิง356631550.43
พาน551737151.30
ป่าแดด120001851.54
แม่จัน465135431.17
เชียงแสน222183331.50
แม่สาย449149242.06
แม่สรวย316213261.03
เวียงป่าเป้า307563191.04
พญาเม็งราย19141950.50
เวียงแก่น108651511.39
ขุนตาล203421980.97
แม่ฟ้าหลวง281597332.60
แม่ลาว15336990.65
เวียงเชียงรุ้ง124291861.50
ดอยหลวง7807140.18