รายงาน::มีการนำคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย519173960.76
เวียงชัย129731501.16
เชียงของ230591810.78
เทิง274121910.70
พาน195082171.11
ป่าแดด104731801.72
แม่จัน4099730.01
เชียงแสน215771400.65
แม่สาย407261250.31
แม่สรวย256702891.13
เวียงป่าเป้า301841030.34
พญาเม็งราย12537850.68
เวียงแก่น9528900.94
ขุนตาล168291721.02
แม่ฟ้าหลวง241291990.82
แม่ลาว143351431.00
เวียงเชียงรุ้ง117752161.83
ดอยหลวง7380140.19