รายงาน::อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย52323510.10
เวียงชัย2159230.01
เชียงของ6006320.00
เทิง2062050.02
พาน2600610.00
ป่าแดด804600.00
แม่จัน4910760.01
เชียงแสน23648220.09
แม่สาย2828940.01
แม่สรวย871690.10
เวียงป่าเป้า1627870.04
พญาเม็งราย1788940.02
เวียงแก่น7733190.25
ขุนตาล10522140.13
แม่ฟ้าหลวง273200.00
แม่ลาว974000.00
เวียงเชียงรุ้ง964710.01
ดอยหลวง426600.00