รายงาน::อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย20170200.10
เวียงชัย834330.04
เชียงของ2646410.00
เทิง992030.03
พาน1258010.01
ป่าแดด416300.00
แม่จัน1753120.01
เชียงแสน325920.06
แม่สาย1088600.00
แม่สรวย52500.00
เวียงป่าเป้า324200.00
พญาเม็งราย921740.04
เวียงแก่น4261110.26
ขุนตาล542580.15
แม่ฟ้าหลวง64500.00
แม่ลาว386100.00
เวียงเชียงรุ้ง502720.04
ดอยหลวง178300.00