รายงาน::มีการให้บริการก่อนเกิด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย54205500.00
เวียงชัย11261100.00
เชียงของ12181900.00
เทิง16024630.00
พาน21384700.00
ป่าแดด7791830.00
แม่จัน24040410.00
เชียงแสน12042030.00
แม่สาย16584540.00
แม่สรวย139151120.01
เวียงป่าเป้า13933810.00
พญาเม็งราย9462110.00
เวียงแก่น8085510.00
ขุนตาล8711800.00
แม่ฟ้าหลวง9216400.00
แม่ลาว8499730.00
เวียงเชียงรุ้ง7789600.00
ดอยหลวง4180620.00