รายงาน::มีการให้บริการก่อนเกิด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย118148340.00
เวียงชัย23454820.00
เชียงของ25097520.00
เทิง31589840.00
พาน48050700.00
ป่าแดด14284160.00
แม่จัน446504120.00
เชียงแสน22177040.00
แม่สาย340956130.00
แม่สรวย286278240.01
เวียงป่าเป้า27909620.00
พญาเม็งราย20098130.00
เวียงแก่น15662580.01
ขุนตาล15849500.00
แม่ฟ้าหลวง19641460.00
แม่ลาว15214040.00
เวียงเชียงรุ้ง13624500.00
ดอยหลวง7657830.00