รายงาน::มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย5553500.90
เวียงชัย76740.52
เชียงของ157700.00
เทิง1289796.13
พาน128000.00
ป่าแดด49400.00
แม่จัน3024331.09
เชียงแสน188724012.72
แม่สาย209900.00
แม่สรวย269055220.52
เวียงป่าเป้า162400.00
พญาเม็งราย979818.27
เวียงแก่น1949995.08
ขุนตาล25300.00
แม่ฟ้าหลวง300037912.63
แม่ลาว24700.00
เวียงเชียงรุ้ง574295.05
ดอยหลวง36700.00