รายงาน::มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย968257520.01
เวียงชัย203168290.01
เชียงของ21252140.00
เทิง297061920.03
พาน532922610.01
ป่าแดด12345100.00
แม่จัน4373382960.07
เชียงแสน2394753530.15
แม่สาย3767203010.08
แม่สรวย2959432890.10
เวียงป่าเป้า261721180.01
พญาเม็งราย212555160.01
เวียงแก่น132362790.06
ขุนตาล14135500.00
แม่ฟ้าหลวง17605612180.69
แม่ลาว13055700.00
เวียงเชียงรุ้ง144336410.03
ดอยหลวง7367210.00