รายงาน::ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย2016900.00
เวียงชัย834300.00
เชียงของ2646400.00
เทิง992000.00
พาน1243400.00
ป่าแดด416300.00
แม่จัน1751100.00
เชียงแสน325800.00
แม่สาย1088600.00
แม่สรวย52500.00
เวียงป่าเป้า324200.00
พญาเม็งราย921700.00
เวียงแก่น426100.00
ขุนตาล542500.00
แม่ฟ้าหลวง59300.00
แม่ลาว378800.00
เวียงเชียงรุ้ง502700.00
ดอยหลวง178300.00