รายงาน::ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย2017000.00
เวียงชัย834300.00
เชียงของ2646400.00
เทิง992000.00
พาน1258000.00
ป่าแดด416300.00
แม่จัน1753100.00
เชียงแสน325900.00
แม่สาย1088600.00
แม่สรวย52500.00
เวียงป่าเป้า324200.00
พญาเม็งราย921700.00
เวียงแก่น426110.02
ขุนตาล542500.00
แม่ฟ้าหลวง64500.00
แม่ลาว386100.00
เวียงเชียงรุ้ง502700.00
ดอยหลวง178300.00