รายงาน::ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย5232300.00
เวียงชัย2159200.00
เชียงของ6006300.00
เทิง2062000.00
พาน2600600.00
ป่าแดด804600.00
แม่จัน4906900.00
เชียงแสน2364800.00
แม่สาย2828900.00
แม่สรวย871300.00
เวียงป่าเป้า1627800.00
พญาเม็งราย1788900.00
เวียงแก่น773320.03
ขุนตาล1052200.00
แม่ฟ้าหลวง272700.00
แม่ลาว974000.00
เวียงเชียงรุ้ง964700.00
ดอยหลวง426600.00