รายงาน::มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย5429685681110.46
เวียงชัย11261134533.07
เชียงของ1218194554237.38
เทิง160375152779.53
พาน215362123525.74
ป่าแดด7796262568.02
แม่จัน2411713961916.43
เชียงแสน1209531616513.36
แม่สาย16648068724.13
แม่สรวย139538121248.69
เวียงป่าเป้า13934716611.19
พญาเม็งราย9462145004.76
เวียงแก่น8093137414.62
ขุนตาล8711825612.94
แม่ฟ้าหลวง9388068717.32
แม่ลาว8524852906.21
เวียงเชียงรุ้ง7789629573.80
ดอยหลวง41806841120.12