รายงาน::วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย54205512070.22
เวียงชัย11261118051.60
เชียงของ1218191230.10
เทิง1602467810.49
พาน2138478560.40
ป่าแดด779183170.41
แม่จัน2404041150.05
เชียงแสน1204204020.33
แม่สาย16584511870.72
แม่สรวย1391511500.11
เวียงป่าเป้า1393388520.61
พญาเม็งราย946213300.35
เวียงแก่น8085500.00
ขุนตาล871181240.14
แม่ฟ้าหลวง9216410.00
แม่ลาว849972740.32
เวียงเชียงรุ้ง77896470.06
ดอยหลวง41806100.02