รายงาน::มีรหัสวินิจฉัยของผู้ป่วยนอก ในแฟ้ม diagnosis_opd

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย753389300.00
เวียงชัย21560850.00
เชียงของ2502193869415.46
เทิง28380080.00
พาน359856190.01
ป่าแดด15628200.00
แม่จัน451938240.01
เชียงแสน23878530.00
แม่สาย35208400.00
แม่สรวย29794840.00
เวียงป่าเป้า27470510.00
พญาเม็งราย15528000.00
เวียงแก่น13331367505.06
ขุนตาล18197820.00
แม่ฟ้าหลวง156558130.01
แม่ลาว15266630.00
เวียงเชียงรุ้ง13928100.00
ดอยหลวง8049400.00