รายงาน::มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย753389290.00
เวียงชัย2156083980.18
เชียงของ2502193920.16
เทิง2838002010.07
พาน3598568150.23
ป่าแดด1562823430.22
แม่จัน4519382030.04
เชียงแสน2387858650.36
แม่สาย3520845940.17
แม่สรวย2979485870.20
เวียงป่าเป้า2747051820.07
พญาเม็งราย1552803900.25
เวียงแก่น1333131960.15
ขุนตาล1819783780.21
แม่ฟ้าหลวง1565585970.38
แม่ลาว152666420.03
เวียงเชียงรุ้ง13928111330.81
ดอยหลวง804942520.31