รายงาน::มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1614656730.00
เวียงชัย4371519190.21
เชียงของ51086410330.20
เทิง5342194310.08
พาน82909217880.22
ป่าแดด2528636820.27
แม่จัน8123515810.07
เชียงแสน41800012860.31
แม่สาย67569013230.20
แม่สรวย58220114400.25
เวียงป่าเป้า5796923730.06
พญาเม็งราย3194748440.26
เวียงแก่น2435185080.21
ขุนตาล3155087960.25
แม่ฟ้าหลวง32301912920.40
แม่ลาว277061990.04
เวียงเชียงรุ้ง23116222700.98
ดอยหลวง1337535980.45