รายงาน::มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1614656106770.66
เวียงชัย437151500.01
เชียงของ510864720.01
เทิง5343111040.02
พาน8294731240.01
ป่าแดด25289860.00
แม่จัน81327310230.13
เชียงแสน418041550.01
แม่สาย675690350.01
แม่สรวย58509719260.33
เวียงป่าเป้า579735800.01
พญาเม็งราย319474560.02
เวียงแก่น2437121860.08
ขุนตาล315508290.01
แม่ฟ้าหลวง3231031160.04
แม่ลาว277061420.02
เวียงเชียงรุ้ง23116240.00
ดอยหลวง13375360.00