รายงาน::มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย7547094380.06
เวียงชัย21560830.00
เชียงของ25021913180.53
เทิง2842887930.28
พาน36262714820.41
ป่าแดด156335130.01
แม่จัน4535311670.04
เชียงแสน239496310.01
แม่สาย35531710.00
แม่สรวย298966100.00
เวียงป่าเป้า27471560.00
พญาเม็งราย15528030.00
เวียงแก่น1333915320.40
ขุนตาล181978180.01
แม่ฟ้าหลวง160569190.01
แม่ลาว153358570.04
เวียงเชียงรุ้ง139281100.01
ดอยหลวง8049470.01