รายงาน::มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย161465613750.09
เวียงชัย437151730.02
เชียงของ51086440050.78
เทิง53431114290.27
พาน82910734150.41
ป่าแดด252898210.01
แม่จัน8132734150.05
เชียงแสน4180411160.03
แม่สาย67569010.00
แม่สรวย585097190.00
เวียงป่าเป้า579735110.00
พญาเม็งราย319474190.01
เวียงแก่น24371210140.42
ขุนตาล315508220.01
แม่ฟ้าหลวง323049360.01
แม่ลาว2770612180.08
เวียงเชียงรุ้ง231162260.01
ดอยหลวง133753370.03