รายงาน::มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย175716850.05
เวียงชัย586535090.87
เชียงของ7522814621.94
เทิง620485310.86
พาน203247110.01
ป่าแดด6464824763.83
แม่จัน9794944634.56
เชียงแสน53671556610.37
แม่สาย9770680.01
แม่สรวย905661787019.73
เวียงป่าเป้า7751022212.87
พญาเม็งราย373518032.15
เวียงแก่น376531003026.64
ขุนตาล525491640.31
แม่ฟ้าหลวง575259091.58
แม่ลาว486458891.83
เวียงเชียงรุ้ง4914620.00
ดอยหลวง1450220.01