รายงาน::มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย3932725380.14
เวียงชัย1331549620.72
เชียงของ14849722481.51
เทิง1336848760.66
พาน462780350.01
ป่าแดด12168434962.87
แม่จัน20798577103.71
เชียงแสน10505174427.08
แม่สาย207188260.01
แม่สรวย2115073864918.27
เวียงป่าเป้า19079327981.47
พญาเม็งราย8389318142.16
เวียงแก่น861081913322.22
ขุนตาล1071033560.33
แม่ฟ้าหลวง12099318781.55
แม่ลาว10513812071.15
เวียงเชียงรุ้ง91655100.01
ดอยหลวง2811820.01