รายงาน::มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย3932728751722.25
เวียงชัย1331545320139.95
เชียงของ1484972489016.76
เทิง13372120691.55
พาน4628006056413.09
ป่าแดด1217272993624.59
แม่จัน2082223055214.67
เชียงแสน1050602188720.83
แม่สาย2071885228725.24
แม่สรวย214269209099.76
เวียงป่าเป้า190793175459.20
พญาเม็งราย83893858010.23
เวียงแก่น8617147065.46
ขุนตาล1071032402222.43
แม่ฟ้าหลวง12100360424.99
แม่ลาว1051382318222.05
เวียงเชียงรุ้ง916551849120.17
ดอยหลวง281188763.12