รายงาน::มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1761114215823.94
เวียงชัย586532319439.54
เชียงของ752281274116.94
เทิง620878751.41
พาน2053712493012.14
ป่าแดด646951543623.86
แม่จัน981711371913.97
เชียงแสน537451102620.52
แม่สาย985742153221.84
แม่สรวย9058463507.01
เวียงป่าเป้า7751074699.64
พญาเม็งราย37351409610.97
เวียงแก่น376531244833.06
ขุนตาล525491149621.88
แม่ฟ้าหลวง5846230155.16
แม่ลาว489091255525.67
เวียงเชียงรุ้ง49146984920.04
ดอยหลวง145025693.92