รายงาน::ค่ารักษาที่ไม่ควรมีใน รพ.สต.

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย119139800.00
เวียงชัย31088800.00
เชียงของ41494200.00
เทิง56746100.00
พาน99451200.00
ป่าแดด18641700.00
แม่จัน31931500.00
เชียงแสน42375600.00
แม่สาย62187200.00
แม่สรวย53447900.00
เวียงป่าเป้า56397400.00
พญาเม็งราย41111000.00
เวียงแก่น16392400.00
ขุนตาล31402100.00
แม่ฟ้าหลวง26787000.00
แม่ลาว16174500.00
เวียงเชียงรุ้ง28196400.00
ดอยหลวง12082200.00