รายงาน::วันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1220200.00
เวียงชัย115800.00
เชียงของ181930.16
เทิง189980.42
พาน324010.03
ป่าแดด67500.00
แม่จัน363310.03
เชียงแสน156700.00
แม่สาย306710.03
แม่สรวย141700.00
เวียงป่าเป้า186500.00
พญาเม็งราย107700.00
เวียงแก่น120700.00
ขุนตาล92900.00
แม่ฟ้าหลวง132700.00
แม่ลาว70600.00
เวียงเชียงรุ้ง69900.00