รายงาน::วันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย4651400.00
เวียงชัย230400.00
เชียงของ181930.16
เทิง3916130.33
พาน706310.01
ป่าแดด134500.00
แม่จัน819910.01
เชียงแสน281100.00
แม่สาย720910.01
แม่สรวย329010.03
เวียงป่าเป้า418500.00
พญาเม็งราย236400.00
เวียงแก่น238000.00
ขุนตาล179710.06
แม่ฟ้าหลวง263600.00
แม่ลาว149800.00
เวียงเชียงรุ้ง122900.00