รายงาน::มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 admission

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย465148701.87
เวียงชัย23042304100.0
เชียงของ181939821.88
เทิง391600.00
พาน706360.08
ป่าแดด1345104577.70
แม่จัน8199180321.99
เชียงแสน2811199971.11
แม่สาย7209318344.15
แม่สรวย32903290100.0
เวียงป่าเป้า4185411898.40
พญาเม็งราย2364236199.87
เวียงแก่น238060.25
ขุนตาล1797154886.14
แม่ฟ้าหลวง2636260198.67
แม่ลาว1498149699.87
เวียงเชียงรุ้ง122929524.00