รายงาน::มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 admission

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย122022121.74
เวียงชัย11581158100.0
เชียงของ181939821.88
เทิง189900.00
พาน324040.12
ป่าแดด67544766.22
แม่จัน363384923.37
เชียงแสน156795160.69
แม่สาย3067160152.20
แม่สรวย14171417100.0
เวียงป่าเป้า1865185099.20
พญาเม็งราย1077107499.72
เวียงแก่น120720.17
ขุนตาล92968073.20
แม่ฟ้าหลวง1327129297.36
แม่ลาว70670499.72
เวียงเชียงรุ้ง69916423.46