รายงาน::มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย11814831490.01
เวียงชัย234548130.01
เชียงของ250975130.01
เทิง315898460.01
พาน480507110.00
ป่าแดด142841230.02
แม่จัน446504380.01
เชียงแสน221770190.01
แม่สาย3409561330.04
แม่สรวย286278290.01
เวียงป่าเป้า279096700.03
พญาเม็งราย200981120.01
เวียงแก่น156625100.01
ขุนตาล158495370.02
แม่ฟ้าหลวง196414380.02
แม่ลาว152140650.04
เวียงเชียงรุ้ง136245390.03
ดอยหลวง7657810.00