รายงาน::มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย5420551720.03
เวียงชัย11261140.00
เชียงของ12181980.01
เทิง1602461150.07
พาน213847150.01
ป่าแดด77918200.03
แม่จัน24040450.00
เชียงแสน12042080.01
แม่สาย165845560.03
แม่สรวย13915130.00
เวียงป่าเป้า139338770.06
พญาเม็งราย9462150.01
เวียงแก่น8085530.00
ขุนตาล8711860.01
แม่ฟ้าหลวง92164210.02
แม่ลาว84997720.08
เวียงเชียงรุ้ง77896130.02
ดอยหลวง4180600.00