รายงาน::ผู้ป่วยDM มี HbA1c มีค่าน้อยกว่า 4 หรือมากกว่า 14

  
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดน้อยกว่า 4 หรือมากกว่า14ร้อยละ
เชียงของ8411.19