รายงาน::ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย21521105.11
เวียงชัย74631542.23
เชียงของ77349964.55
เทิง294931510.68
พาน2071532.56
ป่าแดด691691100.0
แม่จัน35934997.21
เชียงแสน469469100.0
แม่สาย42838489.72
แม่สรวย13671367100.0
เวียงป่าเป้า94860663.92
พญาเม็งราย95832433.82
เวียงแก่น65623035.06
ขุนตาล52114828.41
แม่ลาว58416928.94
เวียงเชียงรุ้ง5555100.0
ดอยหลวง773773100.0