รายงาน::ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย48651322.71
เวียงชัย141460642.86
เชียงของ1912125965.85
เทิง52734598.70
พาน47871362.84
ป่าแดด12241224100.0
แม่จัน65163497.39
เชียงแสน10271027100.0
แม่สาย100394894.52
แม่สรวย31563156100.0
เวียงป่าเป้า2163108450.12
พญาเม็งราย208466431.86
เวียงแก่น133441130.81
ขุนตาล97842343.25
แม่ลาว122744536.27
เวียงเชียงรุ้ง9090100.0
ดอยหลวง13731373100.0