รายงาน::ผล macroalbumin หรือ microalbumin ที่ไม่ใส่ค่า 0,1,2

  
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เชียงของ207100.00