รายงาน::ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

  
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เวียงชัย393794.87
เชียงของ11763.64
เทิง6211.61
พาน58712.07
ป่าแดด2323100.0
แม่จัน302996.67
เชียงแสน4242100.0
แม่สาย575087.72
แม่สรวย3131100.0
เวียงป่าเป้า454497.78
พญาเม็งราย312890.32
เวียงแก่น311445.16
ขุนตาล363597.22
แม่ฟ้าหลวง272074.07
แม่ลาว111090.91
เวียงเชียงรุ้ง2525100.0