รายงาน::ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย2410291.20
เวียงชัย13112897.71
เชียงของ11763.64
เทิง22373.14
พาน3728522.85
ป่าแดด7979100.0
แม่จัน24724599.19
เชียงแสน111111100.0
แม่สาย30527690.49
แม่สรวย173173100.0
เวียงป่าเป้า29127795.19
พญาเม็งราย16015295.00
เวียงแก่น945053.19
ขุนตาล13413298.51
แม่ฟ้าหลวง1189277.97
แม่ลาว625893.55
เวียงเชียงรุ้ง7474100.0