รายงาน::ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine มากกว่า 17

  
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดมากกว่า17ร้อยละ
เชียงของ8409720.86
พาน100.00