รายงาน::ผู้ป่วยวินิจฉัย DM/HT แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย24012355214.79
เวียงชัย7866660.84
เชียงของ9911410.41
เทิง133803782.83
พาน202923391.67
ป่าแดด3780250.66
แม่จัน150424903.26
เชียงแสน70695688.04
แม่สาย102532602.54
แม่สรวย85333874.54
เวียงป่าเป้า94312072.19
พญาเม็งราย57702714.7
เวียงแก่น2617903.44
ขุนตาล46401763.79
แม่ฟ้าหลวง3164742.34
แม่ลาว4453310.7
เวียงเชียงรุ้ง4388481.09
ดอยหลวง25161194.73