รายงาน::ผู้ป่วยวินิจฉัย DM/HT แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในผู้ป่วยโรคเรื่อรัง

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย22196442719.95
เวียงชัย75673965.23
เชียงของ9772640.65
เทิง130516304.83
พาน1951911736.01
ป่าแดด3649621.7
แม่จัน139237875.65
เชียงแสน616665410.61
แม่สาย8551110812.96
แม่สรวย83113384.07
เวียงป่าเป้า88954555.12
พญาเม็งราย54523847.04
เวียงแก่น2459903.66
ขุนตาล46211773.83
แม่ฟ้าหลวง279332911.78
แม่ลาว43462335.36
เวียงเชียงรุ้ง43581794.11
ดอยหลวง24451857.57