รายงาน::ผู้ป่วย DM รายใหม่

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเจำนวนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดจำนวนรายใหม่ร้อยละ
รวมจังหวัด5010929685.92
เมืองเชียงราย7802107813.82
เวียงชัย3020742.45
เชียงของ31201504.81
เทิง43521102.53
พาน58291753
ป่าแดด1459745.07
แม่จัน51163316.47
เชียงแสน24801014.07
แม่สาย31141735.56
แม่สรวย24491365.55
เวียงป่าเป้า30741414.59
พญาเม็งราย1743995.68
เวียงแก่น708618.62
ขุนตาล1580805.06
แม่ฟ้าหลวง785405.1
แม่ลาว1400775.5
เวียงเชียงรุ้ง1302393
ดอยหลวง776293.74