รายงาน::ผู้ป่วย HT รายใหม่

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอทั้งหมดรายใหม่ร้อยละ
รวมจังหวัด146019142499.76
เมืองเชียงราย22697515222.7
เวียงชัย71874245.9
เชียงของ95885155.37
เทิง124897345.88
พาน1859613367.18
ป่าแดด34653259.38
แม่จัน141319026.38
เชียงแสน65295678.68
แม่สาย94807898.32
แม่สรวย77476398.25
เวียงป่าเป้า87936727.64
พญาเม็งราย53345009.37
เวียงแก่น24162279.4
ขุนตาล426953812.6
แม่ฟ้าหลวง29952929.75
แม่ลาว39262536.44
เวียงเชียงรุ้ง40802355.76
ดอยหลวง22971496.49