รายงาน::ผู้ป่วย DM ควบคุมได้ดี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเจำนวนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดควบคุมได้ร้อยละ
รวมจังหวัด27549793628.81
เมืองเชียงราย404696723.9
เวียงชัย262095236.34
เชียงของ233578533.62
เทิง147342028.51
พาน301263821.18
ป่าแดด85138244.89
แม่จัน3475123035.4
เชียงแสน73817323.44
แม่สาย91322124.21
แม่สรวย60715124.88
เวียงป่าเป้า173038622.31
พญาเม็งราย134833524.85
เวียงแก่น64521533.33
ขุนตาล112937433.13
แม่ฟ้าหลวง31810131.76
แม่ลาว96628529.5
เวียงเชียงรุ้ง87716919.27
ดอยหลวง46615232.62