รายงาน::ผู้ป่วย DM ควบคุมได้ดี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเจำนวนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดควบคุมได้ร้อยละ
รวมจังหวัด50109517710.33
เมืองเชียงราย78026137.86
เวียงชัย302032310.7
เชียงของ312050816.28
เทิง43521252.87
พาน582962310.69
ป่าแดด145921014.39
แม่จัน511687017.01
เชียงแสน24801305.24
แม่สาย311438412.33
แม่สรวย244929912.21
เวียงป่าเป้า3074772.5
พญาเม็งราย174319511.19
เวียงแก่น7087811.02
ขุนตาล158027817.59
แม่ฟ้าหลวง785638.03
แม่ลาว14001007.14
เวียงเชียงรุ้ง13021068.14
ดอยหลวง77619525.13