รายงาน::ผู้ป่วย HT ควบคุมได้ดี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอทั้งหมดควบคุมได้ร้อยละ
รวมจังหวัด1460173841626.31
เมืองเชียงราย22697365116.09
เวียงชัย7187265236.9
เชียงของ9588408142.56
เทิง12489304124.35
พาน18596391621.06
ป่าแดด3465136639.42
แม่จัน14130492134.83
เชียงแสน6529149622.91
แม่สาย9480177418.71
แม่สรวย774790711.71
เวียงป่าเป้า8793257529.28
พญาเม็งราย5334178933.54
เวียงแก่น2416101742.09
ขุนตาล4269160237.53
แม่ฟ้าหลวง299444214.76
แม่ลาว3926128332.68
เวียงเชียงรุ้ง4080134833.04
ดอยหลวง229755524.16