รายงาน::ผู้ป่วย HT ควบคุมได้ดี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอทั้งหมดควบคุมได้ร้อยละ
รวมจังหวัด1370441552911.33
เมืองเชียงราย2077414066.77
เวียงชัย686291313.31
เชียงของ9444266728.24
เทิง12205125510.28
พาน17923205011.44
ป่าแดด332672921.92
แม่จัน13058199615.29
เชียงแสน56221232.19
แม่สาย78462823.59
แม่สรวย7548190.25
เวียงป่าเป้า81946547.98
พญาเม็งราย502681816.28
เวียงแก่น227250122.05
ขุนตาล423288220.84
แม่ฟ้าหลวง2613632.41
แม่ลาว38273198.34
เวียงเชียงรุ้ง404954713.51
ดอยหลวง222330513.72