รายงาน::การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย488420.04
เวียงชัย26610.38
เชียงของ29014148.62
เทิง417215.04
พาน56240.71
ป่าแดด62812.90
แม่จัน95230.32
เชียงแสน2914114.09
แม่สาย634152.37
แม่สรวย783111.40
เวียงป่าเป้า45071.56
พญาเม็งราย26220.76
เวียงแก่น559122.15
ขุนตาล9544.21
แม่ฟ้าหลวง612243.92
แม่ลาว8111.23
เวียงเชียงรุ้ง11754.27
ดอยหลวง4848.33