รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย4884551.13
เวียงชัย26610.38
เชียงของ29031.03
เทิง417133.12
พาน562162.85
ป่าแดด6211.61
แม่จัน95210.11
เชียงแสน29100.00
แม่สาย63471.10
แม่สรวย78391.15
เวียงป่าเป้า45051.11
พญาเม็งราย262114.20
เวียงแก่น55950.89
ขุนตาล9566.32
แม่ฟ้าหลวง61210.16
แม่ลาว8100.00
เวียงเชียงรุ้ง11700.00
ดอยหลวง48510.42