รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองเชียงราย4884791.62
เวียงชัย2665119.17
เชียงของ290258.62
เทิง41714334.29
พาน56222840.57
ป่าแดด621117.74
แม่จัน952424.41
เชียงแสน29122677.66
แม่สาย634396.15
แม่สรวย78313717.50
เวียงป่าเป้า450419.11
พญาเม็งราย26283.05
เวียงแก่น5597713.77
ขุนตาล951414.74
แม่ฟ้าหลวง61228646.73
แม่ลาว8144.94
เวียงเชียงรุ้ง11754.27
ดอยหลวง4848.33