รายงาน::น้ำหนักแรกรับ เป็น 0

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย122021641.34
เวียงชัย115820.17
เชียงของ18191317.20
เทิง1899130.68
พาน324060.19
ป่าแดด67571.04
แม่จัน363320.06
เชียงแสน15671177.47
แม่สาย3067170.55
แม่สรวย141700.00
เวียงป่าเป้า186510.05
พญาเม็งราย107700.00
เวียงแก่น12071189.78
ขุนตาล92940.43
แม่ฟ้าหลวง132719214.47
แม่ลาว70630.42
เวียงเชียงรุ้ง69900.00