รายงาน::น้ำหนักแรกรับ เป็น 0

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย465146941.49
เวียงชัย230430.13
เชียงของ18191367.48
เทิง3916210.54
พาน7063190.27
ป่าแดด134580.59
แม่จัน8199110.13
เชียงแสน28112569.11
แม่สาย7209200.28
แม่สรวย329040.12
เวียงป่าเป้า418520.05
พญาเม็งราย236400.00
เวียงแก่น238024910.46
ขุนตาล179760.33
แม่ฟ้าหลวง263636313.77
แม่ลาว149830.20
เวียงเชียงรุ้ง122910.08