รายงาน::น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย4878350.72
เวียงชัย220209.09
เชียงของ31200.00
เทิง27310.37
พาน33620.60
ป่าแดด5100.00
แม่จัน90610.11
เชียงแสน7045.71
แม่สาย61150.82
แม่สรวย66840.60
เวียงป่าเป้า44320.45
พญาเม็งราย25672.73
เวียงแก่น49710.20
ขุนตาล7900.00
แม่ฟ้าหลวง314216.69
แม่ลาว7411.35
เวียงเชียงรุ้ง11510.87
ดอยหลวง4400.00