รายงาน::น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 



 




แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย2347110.47
เวียงชัย1091311.93
เชียงของ14400.00
เทิง12000.00
พาน16510.61
ป่าแดด2400.00
แม่จัน43610.23
เชียงแสน3313.03
แม่สาย27510.36
แม่สรวย34520.58
เวียงป่าเป้า19900.00
พญาเม็งราย11910.84
เวียงแก่น24800.00
ขุนตาล4200.00
แม่ฟ้าหลวง12697.14
แม่ลาว4412.27
เวียงเชียงรุ้ง4900.00
ดอยหลวง2400.00