รายงาน::ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองเชียงราย62572453.92
เวียงชัย49100.00
เชียงของ37800.00
เทิง67100.00
พาน81300.00
ป่าแดด16700.00
แม่จัน169800.00
เชียงแสน23110.43
แม่สาย75620.26
แม่สรวย70940.56
เวียงป่าเป้า37610.27
พญาเม็งราย49900.00
เวียงแก่น65700.00
ขุนตาล22410.45
แม่ฟ้าหลวง83560.72
แม่ลาว17400.00
เวียงเชียงรุ้ง21010.48
ดอยหลวง11700.00