รายงาน::ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองเชียงราย32501604.92
เวียงชัย27600.00
เชียงของ16500.00
เทิง28000.00
พาน44300.00
ป่าแดด8900.00
แม่จัน91900.00
เชียงแสน12800.00
แม่สาย42420.47
แม่สรวย41430.72
เวียงป่าเป้า17610.57
พญาเม็งราย23400.00
เวียงแก่น32200.00
ขุนตาล11810.85
แม่ฟ้าหลวง31030.97
แม่ลาว11700.00
เวียงเชียงรุ้ง12600.00
ดอยหลวง7000.00