รายงาน::เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย6257791.26
เวียงชัย49110.20
เชียงของ37800.00
เทิง67110.15
พาน81300.00
ป่าแดด16700.00
แม่จัน1698181.06
เชียงแสน23110.43
แม่สาย75613317.59
แม่สรวย709121.69
เวียงป่าเป้า37630.80
พญาเม็งราย49910.20
เวียงแก่น65720.30
ขุนตาล22410.45
แม่ฟ้าหลวง83580.96
แม่ลาว17400.00
เวียงเชียงรุ้ง21000.00
ดอยหลวง11700.00