รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย48784479.16
เวียงชัย22020.91
เชียงของ31200.00
เทิง27300.00
พาน33600.00
ป่าแดด5100.00
แม่จัน906384.19
เชียงแสน7000.00
แม่สาย61110.16
แม่สรวย66800.00
เวียงป่าเป้า44310223.02
พญาเม็งราย25600.00
เวียงแก่น49700.00
ขุนตาล7900.00
แม่ฟ้าหลวง31420.64
แม่ลาว7400.00
เวียงเชียงรุ้ง11500.00
ดอยหลวง4400.00