รายงาน::เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย179052841.59
เวียงชัย6405440.69
เชียงของ12802830.65
เทิง9808820.84
พาน165752761.67
ป่าแดด552040.07
แม่จัน23496800.34
เชียงแสน9037390.43
แม่สาย9841900.91
แม่สรวย10180510.50
เวียงป่าเป้า11266640.57
พญาเม็งราย7339310.42
เวียงแก่น119891931.61
ขุนตาล5942270.45
แม่ฟ้าหลวง7212240.33
แม่ลาว5423971.79
เวียงเชียงรุ้ง6830180.26
ดอยหลวง282320.07