รายงาน::เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย374005611.50
เวียงชัย12019850.71
เชียงของ234042411.03
เทิง189971420.75
พาน308572130.69
ป่าแดด7993100.13
แม่จัน336441480.44
เชียงแสน11674960.82
แม่สาย137993952.86
แม่สรวย15129990.65
เวียงป่าเป้า19090890.47
พญาเม็งราย13476440.33
เวียงแก่น169222911.72
ขุนตาล10353430.42
แม่ฟ้าหลวง10628540.51
แม่ลาว82021682.05
เวียงเชียงรุ้ง11917200.17
ดอยหลวง476790.19