รายงาน::A1:รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วยเพศชายเท่านั้น

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย82267760.001
เวียงชัย17801400
เชียงของ19647210.001
เทิง24893300
พาน36448820.001
ป่าแดด11550900
แม่จัน38624910
เชียงแสน17996300
แม่สาย26935000
แม่สรวย23483610
เวียงป่าเป้า21083300
พญาเม็งราย15511910.001
เวียงแก่น12530500
ขุนตาล12559900
แม่ฟ้าหลวง14983400
แม่ลาว12661200
เวียงเชียงรุ้ง11590800
ดอยหลวง6485900