รายงาน::A1:รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วยเพศชายเท่านั้น

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย1384025190.001
เวียงชัย28540400
เชียงของ34562530.001
เทิง39830000
พาน62226050.001
ป่าแดด17458500
แม่จัน59380230.001
เชียงแสน27214200
แม่สาย43331800
แม่สรวย38033730.001
เวียงป่าเป้า34624110
พญาเม็งราย25848010
เวียงแก่น19743800
ขุนตาล19605210.001
แม่ฟ้าหลวง24606800
แม่ลาว19103200
เวียงเชียงรุ้ง17241400
ดอยหลวง9735000