รายงาน::A2:รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้น

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663610.015
เมืองเชียงราย13840251310.009
เวียงชัย285404100.004
เชียงของ345625260.008
เทิง398225350.009
พาน622247500.008
ป่าแดด174551110.006
แม่จัน593356220.004
เชียงแสน272120120.004
แม่สาย4333182090.048
แม่สรวย378092160.004
เวียงป่าเป้า346216380.011
พญาเม็งราย258480330.013
เวียงแก่น197368350.018
ขุนตาล196052370.019
แม่ฟ้าหลวง246044140.006
แม่ลาว191032340.018
เวียงเชียงรุ้ง17241490.005
ดอยหลวง9735030.003