รายงาน::A2:รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้น

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206510.048
เมืองเชียงราย821755600.007
เวียงชัย17801460.003
เชียงของ19647250.003
เทิง248804200.008
พาน362977290.008
ป่าแดด11546560.005
แม่จัน385468110.003
เชียงแสน17975630.002
แม่สาย2687171640.061
แม่สรวย23445060.003
เวียงป่าเป้า210824110.005
พญาเม็งราย155119250.016
เวียงแก่น125229150.012
ขุนตาล125599290.023
แม่ฟ้าหลวง14811160.004
แม่ลาว126360200.016
เวียงเชียงรุ้ง11590870.006
ดอยหลวง6485920.003