รายงาน::B1:ให้รหัส ICD กลุ่ม Z ร่วมกับ รหัสโรคหลักในหมวด A-T

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663680.12
เมืองเชียงราย1384025833636.02
เวียงชัย285404273829.59
เชียงของ345625151224.38
เทิง398300165194.15
พาน622260177622.85
ป่าแดด1745859250.53
แม่จัน593802108821.83
เชียงแสน27214282953.05
แม่สาย43331840250.93
แม่สรวย380337312438.21
เวียงป่าเป้า346241240586.95
พญาเม็งราย258480124234.81
เวียงแก่น19743825221.28
ขุนตาล19605273743.76
แม่ฟ้าหลวง24606891873.73
แม่ลาว19103272793.81
เวียงเชียงรุ้ง17241452703.06
ดอยหลวง9735019512