รายงาน::B1:ให้รหัส ICD กลุ่ม Z ร่วมกับ รหัสโรคหลักในหมวด A-T

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206530.15
เมืองเชียงราย822677371174.51
เวียงชัย178014138647.79
เชียงของ19647259653.04
เทิง24893379683.2
พาน36448873612.02
ป่าแดด1155093590.31
แม่จัน38624951461.33
เชียงแสน17996340482.25
แม่สาย26935014470.54
แม่สรวย234836152586.5
เวียงป่าเป้า21083390854.31
พญาเม็งราย15511959353.83
เวียงแก่น12530515851.26
ขุนตาล12559939503.14
แม่ฟ้าหลวง14983435692.38
แม่ลาว12661225282
เวียงเชียงรุ้ง11590823572.03
ดอยหลวง6485913062.01